top of page
  • Professor

L’ADAPTACIÓ A LA LLAR D’INFANTS

Els nens i nenes quan comença la llar d’infants, s’han d’adaptar a un nou espai, a noves olors i

experiències; al fet d’haver de compartir, d’esperar, de desenvolupar la seva autonomía, de

seguir unes pautes, d’estar amb altres infants i adults….i també a separar-se de la familia.

Tots aquests factors es poden manifestar d’una manera diferent en cada infant.

L’educadora també s’ha d’adaptar al nou grup-classe i ha de saber tractar individualment cada

infant i establir unes normes clares que els permetin anticipar què han de fer per millorar la

seva seguretat i confiança.

No tots els infants requereixen el mateix tipus d’atenció, però sí la mateixa quantitat. El fet

que un infant no mostri inseguretat no vol dir que no necessiti atenció.

Un cop acabada aquesta etapa inicial, la llar d’infants possibilita a tots els nens i nenes,

l’enriquiment i ampliació de les seves experiències, una altra manera de crèixer i

desenvolupar-se en relació amb altres companys, altres adults i nous espais.
Comments


bottom of page